Odgoda paušalnog poreza za iznajmljivače

Privatni iznajmljivači PDV na Booking.com-ovu zaradu plaćat će retroaktivno?

Pojam plaćanja PDV-a na proviziju stranih agencija (oglašivača) još do prije par godina bio je sasvim nepoznat za iznajmljivače paušalce. I danas mnogi ne znaju kako se obračunava PDV na već plaćenu uslugu posredovanja prilikom iznajmljivanja turističkog smještaja, a mnogi ovu obvezu i potpuno zanemaruju, što iz inata, što iz neznanja.

Iako je Porezna uprava institucija koja bi morala svakom iznajmljivaču pojedinačno pojasniti prava i obveze, čini se kako o cijeloj problematici svi znaju više nego oni koji zakone žele provoditi. Privatni iznajmljivači paušalci nisu upisani u registar obveznika PDV-a i prema tome nisu obvezni zaračunavati niti naplaćivati PDV na svoje usluge. Bez obzira na to, iznajmljivači paušalci se smatraju malim poreznim obveznicima i, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, njihovim sjedištem smatra se mjesto u kojem se pruža usluga smještaja u domaćinstvu. Prema istom Zakonu, porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koji obavlja/prima uslugu na području druge države članice EU, a za koju je primatelj/pružatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV, obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (PDV-ID). Zahtjev za registraciju PDV identifikacijskog broja se predaje najkasnije 15 dana prije početka obavljanja, odnosno primanja, takvih usluga.

“Svi oni koji nisu uplaćivali i obračunavali PDV na proviziju Booking.com-a, mogu očekivati i poziv na retroaktivan obračun i podmirenje ove porezne obveze”

Dopis iz Porezne
Iz navedenog proizlazi da iznajmljivač paušalac koji koristi usluge posredništva punjenja smještaja strane agencije ili oglašivača iz druge države članice EU, koja iznajmljivaču izdaje račun za proviziju na svoje usluge, mora zatražiti PDV-ID broj te na iznos provizije obračunati i platiti PDV. U tom slučaju, strana agencija ne zaračunava PDV na obavljenu uslugu, već to radi iznajmljivač koji ga obračunava po hrvatskoj stopi PDV-a od 25 posto. Neke strane agencije traže VAT number prilikom sklapanja ugovora što odgovara našem PDV-ID broju. Obračun PDV-a podnosi se do 20. u mjesecu za protekli mjesec, a plaća se do kraja mjeseca. Osim toga, iznajmljivač je dužan za obračunsko razdoblje podnijeti prijavu PDV-a i prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije. Pojednostavljeno bi se moglo reći, iznajmljivači paušalci, koji posluju s agencijama ili oglašivačima smještaja čije je sjedište u inozemstvu (zemljama članicama EU) i koji paušalcima za svoje usluge (proviziju) izdaju račune, moraju platiti PDV po stopi od 25 posto na iznos iskazan na navedenim računima (proviziju).

Vezano uz navedenu problematiku ne čudi što je mnoge male iznajmljivače u RH zbunio i zabrinuo dopis nadležne Porezne uprave koji pristiže na njihove adrese posljednja dva mjeseca u kojem od registriranih iznajmljivača traže očitovanje o činjenicama vezanim uz obavljanje transakcija unutar EU. Isto je učinila i Porezna uprava, Područni ured Zadar koja je pozivajući se na Zakon o porezu na dodanu vrijednost naglasila kako ima pravo ukinuti dodijeljeni PDV identifikacijski broj ukoliko utvrdi da ne postoje razlozi za registriranje za potrebe PDV-a. U dopisu je istaknuto kako će Porezna uprava ukinuti po službenoj dužnosti dodijeljeni PDV broj i u slučaju kada porezni obveznik ne obavlja transakcije unutar EU u razdoblju duljem od jedne kalendarske godine.

“Hajka” na iznajmljivače

Mnogi iznajmljivači ovaj potez Porezne uprave protumačili su kao još jednu “hajku” u utjerivanju suludog nameta, u kojem iznajmljivač nakon što plati npr. 15 posto ili više provizije za oglašavanje svog smještaja Booking.com-u, jednoj od najvećih svjetskih agencija za oglašavanje smještaja u turizmu, nakon toga mora još platiti i 25 posto PDV-a na Bookingovu zaradu. Zvuči suludo i jest suludo, kaže Danijel Radeta, predstavnik malih iznajmljivača.

– Imamo informaciju kako su neki naši iznajmljivači dobili dopis od Porezne uprave i nema nikakvog drugog razloga za takav dopis. Činjenica je kako jedna velika firma, kao što je Booking.com posluje u našoj državi, od toga ima veliku korist, a za to ne plaća nikakav porez. Taj dio se prebacuje malim iznajmljivačima kroz oporezivanje provizije iako za to nema nikakvog opravdanog razloga. Porezna uprava trebala bi znati da mali iznajmljivači djeluju kao domaćinstvo, a ne kao firma koja može pravdati plaćeni PDV. Tako npr. mali iznajmljivači koji su investirali velike novce u svoje objekte i njihov sadržaj nemaju mogućnost pravdanja tog dijela troškova. Oni koji bi trebali upravljati ovim procesima očito ne razumiju situaciju malih iznajmljivača ili je ne žele znati, pa ih svakim danom opterećuju sve većim nametom te ih sustavno uništavaju kao što su to napravili s industrijom, trgovinom, ugostiteljstvom i ostalim djelatnostima, istaknuo je Radeta.

Moraju sami obračunati PDV

Većina stranih agencija/oglašivača izdaje račune, iako ne uvijek u fizičkom obliku. Primjerice, Booking.com šalje račun elektronskom poštom, ali i Airbnb izdaje račun samo ga ne šalje, već ga iznajmljivač može pronaći u svom korisničkom sučelju. Booking.com-ova provizija je iznos na kojeg se obračunava PDV, odnosno onih 15 posto od iznajmljivačeve cijene smještaja. U slučaju Airbnb-a iznajmljivač plaća PDV na 3 posto provizije. Airbnb PDV obračunava i naplaćuje na proviziju svoje usluge ukoliko iznajmljivač nema PDV-ID, a sami ga obračunavaju i plaćaju ako imaju PDV identifikacijski broj. S obzirom na to da Airbnb ima sjedište u SAD-u, naši iznajmljivači nisu dužni imati porezni broj prilikom poslovanja s njima. Primjerice, za Booking.com, čije je sjedište u Nizozemskoj, koja je članica EU, obvezni su imati PDV-ID broj.

Iz toga proizlazi da čak i ako nemate PDV-ID broj, ne znači da ne plaćate PDV. Razlika je u tome što vam PDV zaračunavaju i naplaćuju strane agencije koje tako naplaćene iznose uplaćuju u proračun RH.

Sada su iznajmljivači dužni sami obračunavati i plaćati PDV na proviziju stranih agencija ili taj dio posla uz određenu novčanu naknadu prepustiti knjigovođi ili Fini. Praksa koja je do nedavno bila uvriježena prilikom poslovanja s nekim stranim agencijama, primjerice Atraveo, da PDV na proviziju obračunava ta ista agencija, naplaćuje iznajmljivaču te uplaćuje u proračun RH, više nije aktualna. Svi oni koji proteklih godina nisu uplaćivali i obračunavali PDV na proviziju Booking.com-a, kako neslužbeno doznajemo, također mogu očekivati i poziv na retroaktivan obračun i podmirenje ove porezne obveze.

Svakoj tvrtki poseban zakon!?
Čini se kako glavni i osnovni problem leži u činjenici kako Vlada RH baš i nije upoznata s ovom problematikom ili se u istu baš i ne razumiju usprkos nebrojenim savjetnicima.

– Booking.com nije jedini servis kojim se služe iznajmljivači. Postoji čitav niz stranica koje daju slične usluge i ovakva porezna politika nije rješenje. Već smo dosta govorili o ekonomiji dijeljenja koja mijenja svijet od onog kakvog smo ga poznavali do jučer, a zakoni koji su pisani u počecima interneta treba prilagoditi današnjim potrebama. Situacija slična ovoj događala se i za vrijeme javne rasprave o Uberu kad se raznim amandmanima i pravilnicima pokušavala urediti legalnost njihovog poslovanja u Hrvatskoj. Bilo bi suludo kada bi za svaku firmu morali pojedinačno uvoditi zakone. Poslovanje ovakvih firmi treba staviti u okvire koji će za sve biti jednak te u kojima građani neće izvlačiti deblji kraj, kao u ovom slučaju mali iznajmljivači, zaključio je Radeta.

Izvor: www.zadarskilist.hr