Nesebičnog poslovnog partnera nađete samo jedanput u životu.