Privatni Iznajmljivači

Privatni iznajmljivači – Prava i Obveze 2017. godine

OBVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA 2017. GODINE – SAŽETAK

Privatni iznajmljivači, domaćini, iznajmljivači paušalci, iznajmljivači fizičke osobe, sve su to sinonimi za građane koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima. Podsjetimo se, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16), ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin RH, ali i državljani ostalih država članica EU te Švicarske Konfederacije.

U skladu s istim Zakonom, fizička osoba, domaćin, može pružati sljedeće usluge:

  1. usluga smještaja u apartmanu, sobi ili kući za odmor – u vlastitoj nekretnini do najviše 10 soba ili 20 postelja, ne uključujući pomoćne krevete;
  2. usluge smještaja u kampu – na vlastitom zemljištu s najviše 10 smještajnih jedinica i do 30 gostiju, ne računajući djecu do 12 godina;
  3. usluga prehrane – doručak, pansion ili polupansion u objektu u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja.

Legalno poslovanje je najjeftinije poslovanje

Sukladno navedenim djelatnostima, domaćin ima obveze koje je dužan poštovati i podmiriti kako bi njegovo poslovanje bilo legalno. Legalno poslovanje je najjeftinije poslovanje. Samo legalno poslovanje s uredno podmirenim obvezama nam omogućava korištenje pogodnosti koje su kreirane za privatne iznajmljivače poput posebnih uvjeta kreditiranja ili državnih natječaja za konkurentnost turističkog gospodarstva.

Nova Aplikacija za Privatne Iznajmljivače! Svi rezervacijski portali na jednom mjestu.

 

Besplatni Channel Manager

 

1. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Svi Privatni iznajmljivači moraju posjedovati Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Rješenje o kategorizaciji). Iznajmljivači koji će to tek postati zahtjev za Rješenje će podnijeti nadležnom županijskom Uredu za gospodarstvo, odnosno Odsjeku za turizam.

2. Minimalni tehnički uvjeti

Rješenje se dobiva kada su zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti i uvjeti za kategorizaciju turističkih objekata propisani aktualnim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Minimalni uvjeti su samo smjernice prilikom uređenja objekata i standardi za dobivanje kategorije (zvjezdica). Oni su propisani prilozima aktualnog Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Međutim, opremanje turističkog smještaja diktira tržište – primjerice, wi-fi veza nije nigdje propisana, a danas je gotovo nezamislivo iznajmiti apartman bez slobodnog pristupa internetu. No, bez obzira na to što neke od propisanih minimalnih uvjeta nemaju puno veze s potražnjom na tržištu, dužni smo zadovoljiti Pravilnik kako bismo postavili temelje za nadogradnju vlastite smještajne ponude, ali i izbjegli neugodnosti s inspekcijom.

3. Cjenik usluga

Svaki domaćin mora imati službeni cjenik svojih usluga. Cijene moraju biti izražene u kunama, a istaknutih cijena se moramo pridržavati. To znači da iznajmljivač ne smije nikada naplatiti višu cijenu smještaja od one iskazane u cjeniku, ali na određene cijene može odobriti popust u različitim slučajevima.

Domaćin cijene određuje sam, a cjenik ne mora biti ovjeren. Cjenik mora biti dostupan i istaknut u svakoj smještajnoj jedinici. Za razliku od prethodnih godina, ne mora nužno visiti na zidu, dovoljno je imati mapu s cjenikom.

4. Račun

Za svaku pruženu uslugu, domaćin mora izdati gostu čitljiv i točan račun. Cijene iskazane na računu moraju se podudarati onima istaknutima u cjeniku. Ako domaćin odobrava popust korisniku usluga, isti mora biti naveden u računu. Račun možemo izdati gostu ili agenciji, a jednu kopiju zadržavamo za vlastitu evidenciju.

5. Evidencija prometa

Evidencija izdanih računa ili prometa se vodi ručno koristeći Obrazac EP. U Obrazac EP se unose svi izdani računi, bez obzira jesu li naplaćeni. Svaku godinu počinjemo s novim EP obrascem. Isti obrazac nam služi i za prijavu TZ članarine. Evidencija prometa se može voditi i unutar eVisitor sustava, ali to nije obvezno.

6. Popis gostiju

Od ove godine se, prema Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15), popisom gostiju smatra evidencija gostiju unutra eVisitora, pod uvjetom da smo unijeli sve goste u sustav. U tom slučaju, nismo dužni posebno voditi i knjigu gostiju.

7. Prijava i odjava gostiju

Od prošle godine, prijava i odjava gostiju je znatno pojednostavljena. Iznajmljivač je dužan gosta prijaviti i odjaviti u roku od 24 sata putem sustava eVisitor. Privatni iznajmljivači koji se nisu još uključili u eVisitor u područnoj turističkoj zajednici će podići pristupne podatke sustavu, uz predočenje OIB-a, osobne iskaznice i Rješenja o kategorizaciji, osim u slučaju da eVisitoru pristupaju putem sustava eGrađani.

Sustav eVisitor olakšava poslovanje iznajmljivača na mnoge načine, a puni potencijal sustava još nije iskorišten. Nema više odlazaka u TZ (osim ako nemate kompjutor ili tablet pa prijavu/odjavu i dalje obavljate u područnom TZ-u), nema posebnog vođenja popisa gostiju, a svi gosti strani državljani se automatski prijavljuju i u MUP koji povlači podatke iz sustava.

Statistička obrada podataka iz sustava je jednostavnija, a praćenje brojki i trendova, omogućuje nam efikasnije planiranje marketinških aktivnosti i internetskog oglašavanja smještaja.

8. Standardizirana ploča

Novi Privatni iznajmljivači su dužni nabaviti standardiziranu ploču koja označava vrstu i kategoriju objekta. Standardizirana ploča mora biti istaknuta na ulazu svakog smještajnog objekta. Trošak izrade standardizirane ploče iznosi od 250 kuna naviše, a prilikom narudžbe, potrebno je proizvođaču poslati i kopiju Rješenja o kategorizaciji. Nekad su se standardizirane ploče mogle kupiti kod samo jednog proizvođača, danas ih ima nekoliko:

  1. Kordun – marketing d.o.o. • Matka Laginje 10 • 47000 Karlovac • tel: 047 645 561 • e-mail:prodaja-lav@kordun.hr
  2. Jaguar d.o.o. • Hrvojeva 6 • 21000 Split • tel: 021 343 888 • e-mail:jaguarst6@gmail.com
  3. Binar d.o.o. • Livanjska 12 • 21000 Split • tel: 021 344 442 • e-mail:binar@st.htnet.hr
  4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić • Put Nina 129a • 23000 Zadar • tel: 023 220 655 • e-mail:reklame.mikic@gmail.com

 

9. Plaćanje boravišne pristojbe

Privatni iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu paušalno. Taj iznos ne ovisi o ostvarenom broju noćenja, već se broj kreveta množi s osnovicom u iznosu od 300,00 kuna s koeficijentom područja ovisno o turističkom razredu naselja. Ovdje preuzmite Pravilnik o razvrstavanju naselja u turističke razrede.

Turistički razred mjesta A B C D
Koeficijent područja 1,00 0,85 0,70 0,50
Iznos u kunama 300,00 255,00 210,00 150,00

 

godišnji paušal boravišne pristojbe = broj kreveta x 300,00 kn x koeficijent područja

 

Pomoćni kreveti se ne računaju.

Uplata paušala boravišne pristojbe se obavlja u tri jednake rate, do posljednjih datuma srpnja, kolovoza i rujna. Uplatnicu za uplatu paušala boravišne pristojbe u 2017. godini preuzimamo u sustavu eVisitor.

10. Članarina turističkim zajednicama

Turistička članarina je obvezna za sve iznajmljivače i prateće djelatnosti u turizmu. Obračunava se svake veljače na temelju prometa ostvarenog u prethodnoj godini. Uz obračun turističke članarine (obrazac TZ) podnosi se i EP obrazac, a ukupni promet evidentiran u EP obrascu se množi sa stopama koji su propisani za svako turističko mjesto prema kategorijama u koje je razvrstano.

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16) u 2017. godini su smanjene stope za obračun članarine za 5 % pa sada za iznajmljivače iznose:

Turistički razred mjesta A B C D
Stopa članarine TZ 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628

 

11. Privatni iznajmljivači – Porezi i Prirezi

Privatni iznajmljivači porez na dohodak od iznajmljivanja apartmana, soba, kuća za odmor i kampova plaćaju paušalno. Paušalni iznos se utvrđuje prema broju kreveta. Ni ovdje se ne računaju pomoćni kreveti, a ne uzima se u obzir niti broj ostvarenih noćenja.

paušal poreza na dohodak od iznajmljivanja = broj kreveta x 300,00 kn x koeficijent područja + prirez

Izračun godišnjeg paušala poreza je sličan onom kod izračuna boravišne pristojbe u paušalnom iznosu – broj kreveta se množi s osnovicom od 300,00 kuna i koeficijentom područja – samo se u ovom slučaju iznosu dodaje i prirez koji je drugačiji za svako mjesto prebivališta iznajmljivača. Kod kampova osnovica obračuna poreza na dohodak iznosi 350,00 kuna po smještajnoj jedinici.

12. Podnošenje pisanog prigovora

Djelatnost iznajmljivanja soba i stanova putnicima i turistima podliježe brojnim zakonima i pravilnicima pa smo tako, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužni omogućiti gosti pravo na pisani prigovor. Način podnošenja prigovora mora biti jasno istaknut, od ove godine isti može biti naveden u mapi s cjenikom koja mora biti u svakom trenutku na raspolaganju gostu. Na prigovor gosta smo dužni odgovoriti u roku od 15 dana, a evidenciju prigovora čuvati godinu dana od podnošenja istog.

13. Zabrana usluživanja i konzumacije alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina

Oznaku o zabrani usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina smo dužni istaknuti na vidljivom mjestu unutar smještajnog objekta.

14. Normativi

Ako pružamo usluge prehrane u objektu, dužni smo utvrditi normative sastojaka svakog pojedinog jela, pića i napitka, pridržavati se utvrđenih normativa, a normativ predočiti gostu na zahtjev.

15. Nepisana pravila

Moglo bi se reći da je nepisanih pravila više od ovih utvrđenih i određenih zakonima i pravilnicima. Nepisana pravila su zapravo zapisana kroz ocjene gostiju koje su odraz njihovih potreba, želja i trendova na tržištu prodaje turističkog smještaja. Neka od važnijih nepisanih pravila su higijena apartmana, sobe ili kuće za odmor i uređen okoliš objekta, ljubaznost i uvažavanje potreba gosta.

Nova Aplikacija za Privatne Iznajmljivače! Svi rezervacijski portali na jednom mjestu.

Besplatni Channel Manager

Ipak, prvo i osnovno pravilo je iskrenost. Zašto iskrenost? Zato što je iskrenost temelj pozitivne komunikacije s gostom – podijelit ćemo fotografije smještaja onakvog kakav on doista jest, nikada nećemo pružati lažne informacije kako bismo nagovorili gosta na najam našeg objekta i uvijek ćemo gostu osigurati pravodobne i istinite informacije o vrsti smještaja, načinu rezervacije, povratu novca u slučaju otkazivanja rezervacije, atrakcijama u destinaciji, udaljenostima istih od objekta i slično.

Izvor: Apartmanija.hr i http://www.klub-iznajmljivaca.com/