BESPOVRATNA SREDSTVA

Novi Porez na Nekretnine = Duplo Oporezivanje Privatnih Iznajmljivača

POREZ NA NEKRETNINE

 

Ovih dana podigla se prašina oko uvođenja još jednog nameta – poreza na nekretnine. Izglasan je 17.11.2016., a u primjenu ulazi 01.01.2018. No, osim njega Vlada je odlučila, unatoč svim najavama da porez zamjenjuje komunalnu naknadu, uvesti i građevinsku rentu. Ona bi se plaćala za komunalnu infrastrukturu pa je ona, zapravo, komunalna naknada. Ovo je ozbiljna prijetnja standardu građana, ovo je namet koji će dodatno osiromašiti novčanike građana. Ne samo to, građani će ostati bez svojih nekretnina!?

 


Kad je prva ideja poreza na nekretnine izašla u javnost tadašnja Vlada nas je uvjeravala da će se porez plaćati samo na nekretnine koje se ne koriste, pa nakon toga da se na stambene nekretnine neće plaćati nego na drugu nekretninu (‘porez na vikednice’ već imamo), a sad je sadašnja Vlada (koja se žestoko protivila uvođenju tog poreza) izglasala, ne samo uvođenje poreza na nekretnine već i da se porez plaća na sve nekretnine u vlasništvu, stanovali u njima ili ih iznajmljivali, ili ih uopće ne koristili. Razlika je samo u tome što će porez na nekretnine u kojima se stanuje biti mrvicu “manji”.

 

Loše vijesti i za iznajmljivače.

 

No što je s iznajmljivačima, to jest vlasnicima obiteljskog  smještaja? Često se mogu čuti i pročitati komentari da mi puno zarađujemo pa onda možemo i plaćati porez. No nitko od komentatora se ne pita koliko mi već izdvajamo kroz poreze i prireze te održavanje nekretnine koja se troši puno brže radi većeg protoka ljudi. Sve što se gradi, obnavlja, kupuje i sl. plaća se s uračunatim pdv-om pa već i time punimo državnu blagajnu češće od drugih. Ako će se po apartmanu za koji se plaćaju porezi i prirezi plaćati i porez na nekretnine doći će do dvostrukog oporezivanja. A istu problematiku duplog oporezivanja već imamo kod iznajmljivača koji moraju plaćati osim paušalnog poreza kao iznajmljivači još dodatno i porez na kuću za odmor). Kuda sve ovo vodi pitamo se s pravom.

 

Duplo oporezivanje privatnih iznajmljivača već postoji. 

Prema Zakonu o lokalnim porezima, porez na nekretnine plaćati će i iznajmljivači (vlasnici obiteljskog smještaja) i oni koji daju svoje nekretnine u dugoročan najam. Iako i jedni i drugi već plaćaju porez na dohodak od korištenja tih svojih nekretnina. Sama Vlada je najavila da će se ovim porezima smanjiti oporezivanje dohotka. Hoće li se to dogoditi, ostaje nam za vidjeti.

Osim toga, prema istom Zakonu porez na nekretnine će biti viši za nekretnine koje se koriste za najam (iako je već oporezovan dohodak po najmu tih nekretnina kao što smo rekli). Vrtimo se u krug, a olakšice ne vidimo.

 

Pogledajte kako se računa Porez na Nekretnine

 

Prema članku 33. porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine te na stvarnu površinu zemljišta. Iznos godišnjeg poreza po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem:

  1. (B)   vrijednosti boda
  2. (Kz) koeficijenta zone
  3. (Kn) koeficijenta namjene
  4. (Ks) koeficijenta stanja
  5. (Kd) koeficijenta dobi

Koeficijente određuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

Članak 36., stavak 3, za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima na temelju odobrenja nadležnog tijela koeficijent namjene uvećava se za korektivni koeficijent koji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje svojom odlukom, pod uvjetom da ne bude manji od 1 niti veći od 6.

No ako mislite da ćete na osnovi starosti plaćati manji porez, varate se. Naime, iako je propisan koeficijent dobi koji ovisno o starosti objekta varira od 0,8 do 1,2, ako ste izvršili rekonstrukciju, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije.

Izvor: www.klub-iznajmljivaca.com

Isprobajte besplatno novu aplikaciju za Apartmane. Svi Rezervacijski Portali spojeni na jedan Kalendar

Besplatni Channel Manager